Iedereen kan wiskunde

Ik heb er gewoon geen aanleg voor’. Dat gevoel krijgen kinderen en pubers al gauw als ze een slecht cijfer krijgen voor rekenen of wiskunde. Toch is het niet alleen een kwestie van aanleg. Bovendien kan die aanleg in de loop van je schooltijd verder ontwikkelen. Bij Huiswerkbegeleiding Exact geloven we dat ieder kind het kan leren. Het zal niet altijd vanzelf gaan, maar rekenen en wiskunde is te leren. Bijles rekenen of bijles wiskunde kunnen daarbij enorm helpen.

Bijles wiskunde en rekenen

Rekenen en wiskunde zijn heel abstracte vakken. Het is voor kinderen vaak moeilijk om de cijfertjes en rare tekentjes bij rekenen te vertalen naar iets wat je in de praktijk tegenkomt. En dat probleem blijft. Hoe moeilijker de wiskunde wordt, hoe abstracter het wordt. Maar gelukkig geldt ook: hoe ouder een kind wordt, hoe beter de hersenen zijn in abstract denken. En daar zit dan ook het probleem: niet iedereen ontwikkelt dat op hetzelfde moment. Abstract denken is één van de zaken die in de puberteit in de hersenen rijpen. Bij de één al rond het twaalfde jaar, bij de ander pas rond het achttiende jaar. Soms lijkt het dan net of er een knop omgaat. Opeens is wiskunde niet moeilijk meer. Opeens zijn natuurkundeformules wél logisch.

Vertalen naar je eigen niveau

Daar ligt dan ook direct de kern van het probleem: het rekenonderwijs en wiskundeonderwijs sluit aan bij de gemiddelde ontwikkeling van een kind. Maar die ontwikkeling is niet bij iedereen gelijk. Bovendien kan een kind door ziekte, tijdelijke luiheid of andere oorzaken een achterstand hebben met rekenen of wiskunde. En dan worden al die cijfers en rare tekens al gauw een nachtmerrie: wiskundeangst noemen we dat. Maar daar is wat aan te doen. Bij bijles wiskunde en bijles rekenen vertalen we de moeilijke abstracte problemen naar situaties die een kind wel snapt. We vertalen de abstracte problemen naar iets wat wel begrijpelijk is. En als dat echt te hoog gegrepen is? Dan leren we een kind trucjes, zodat de sommen opeens haalbare problemen worden.

Zelfvertrouwen

Als een kind op die manier geholpen wordt met rekenen of wiskunde, kan de angst afnemen en het zelfvertrouwen toenemen. Als het gevoel ‘ik kan het toch niet,’ omslaat naar: ‘ik kan dit wel, als ik er maar voor werk’, dan neemt de motivatie toe. Dat is meestal het begin van de ommekeer. We maken dan ook vaak mee dat een kind na verloop van tijd geen bijles wiskunde meer nodig heeft. Het gevoel ‘ik kan het zelf wel’ maakt dat een kind controle voelt. En motivatie om te laten zien dat het het inderdaad kan.

Start nieuw schooljaar

Het nieuwe schooljaar is weer van start! Ook Huiswerkbegeleiding Exact start weer.
Vanaf 11 september in Groningen en vanaf 18 september in Winsum. Aanmelden kan nu al!

Dit schooljaar geven we ook weer workshops. Houd de website in de gaten voor meer informatie!

Online plannen en monitoren

Sinds dit schooljaar werken we bij Huiswerkbegeleiding-Exact met een online plansysteem. Wij als begeleiders kunnen huiswerk inplannen voor leerlingen én hun vorderingen bijhouden. Zo kunnen we hen beter begeleiden. Ouders en leerlingen kunnen ook in het systeem inloggen. Zij zien daar de planning en kunnen daar eventueel zaken aan toevoegen. Zo houden leerlingen ook thuis meer structuur en kunnen ouders hen helpen om zich ook thuis aan de planning te houden.

Vorige week startte bij ons een nieuwe leerling. De moeder van deze tweedeklasser laat mij na zijn eerste middag bij ons weten: ‘Hij moet altijd eerst even wennen, maar was wel positief. Vond het een fijne sfeer en vindt het online plannen prettig. Heeft zich keurig aan de afspraken gehouden. Dat de mogelijkheid er is hulp te vragen, is natuurlijk erg fijn. Hij kwam heel positief terug, waar ik dan weer heel blij van word.’

Kortom, met ons online plansysteem geven we houvast, niet alleen tijdens onze begeleiding, maar ook op de dagen dat de leerling thuis zijn huiswerk maakt.

Examenstress? Laat je helpen!

Het is bijna examentijd. De examenstress slaat toe. Bij de één hard, bij de ander niet. Soms zijn het juist de ouders die last van stress krijgen omdat hun zoon of dochter nog steeds de rust zelf is. Hoe krijg je je kind aan het werk?

Bij Huiswerkbegeleiding Exact helpen we iedereen met examenstress. Ook nu nog, een paar dagen voordat de examens beginnen. De eerste stap is overzicht creëren. Zodat je een beeld krijgt waar je staat per vak en wat je nog kunt doen in die korte tijd die nog rest voor het examen. We kunnen je niet garanderen dat je slaagt, maar we kunnen wel helpen om rust te creëren en gericht voor te bereiden. Zodat je met meer rust en minder stress het examen ingaat. Dat is vaak al een belangrijk onderdeel van het proces.

Slagen moet je zelf doen. Als hulp je daarbij kan helpen hoef je je daar niet voor te schamen. Ga ervoor die laatste dagen!

Huiswerkbegeleiding Exact is verhuisd!

Enige tijd geleden is Huiswerkbegeleiding Exact verhuisd. Sinds dit schooljaar zitten we op onze nieuwe locatie aan de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen. Een eigen pand, met uitzicht op het Noorderplantsoen en veel ruimte om rustig te leren, huiswerk te maken en bijles te krijgen.

Met de verhuizing zijn we ook gegroeid. Er zijn nieuwe medewerkers: Aline en Koen, welkom! En we zoeken nog meer mensen. Zo hebben we een vacature voor iemand die bijles wiskunde kan geven.

Nieuwsgierig naar ons nieuwe pand in Groningen? Kom gerust eens langs!

Waarom er nog bijlesdocenten nodig zijn

Docenten voor de klas hebben altijd een probleem: als ze uitleggen op het niveau van leerling x, dan is leerling y verveeld omdat het te langzaam gaat, terwijl leerling z afhaakt omdat hij of zij er niets van begrijpt. Zo is de leeropbrengst van een klassikale les altijd minimaal: maar een klein deeltje van de leerlingen begrijpt de uitleg echt.

Daarvoor hebben we mooie oplossingen gevonden: zelfstandig werken bijvoorbeeld. Maar dan zou ieder kind een persoonlijke tutor moeten hebben. Daar is op school geen geld en geen gelegenheid voor.

Internet zou wellicht een oplossing van dit probleem kunnen zijn.

Dit filmpje (Digital Aristotle)

geeft een interessante kijk in de toekomst: gepersonaliseerd leren: een leerprogramma die rekening houdt met leerstijlen en vorderingen van leerlingen (er is mogelijkheid om ondertiteling aan te zetten).

Maar helaas, zover is het nog niet. Gelukkig zijn er andere oplossingen. Zo kan bijles of huiswerkbegeleiding een goed idee zijn voor kinderen voor wie het op school allemaal net iets te snel gaat. Persoonlijke aandacht en uitleg op het juiste niveau kan wonderen doen. voor het begrip, voor de cijfers én voor de motivatie.

Moet jouw kind naar huiswerkbegeleiding?

Huiswerkbegeleiding. Dat is allang niet meer alleen voor zeer moeilijk lerende kinderen of kinderen met leer- en gedragsproblemen. Steeds vaker raden mentoren aan om huiswerkbegeleiding of bijles voor een kind te zoeken. Maar waarom zou je daar geld aan uitgeven? Wat kan iemand anders doen wat jij als ouder niet kunt? En hoe weet je of het voor jou kind nuttig is? Een paar nuttige tips en gedachten hierover.

studiebegeleiding

Bijles of huiswerkbegeleiding?
Bijles is er echt voor bedoeld om iemand die bij één vak problemen heeft, daarvoor bij te spijkeren. Bijles is dan ook vrijwel altijd 1-op-1. Dat is vooral nuttig als een leerling achterstand heeft voor een vak of echt een blinde vlek lijkt te hebben.
Vaak is er echter meer aan de hand, zeker als leerlingen op meerdere vakken onvoldoendes scoort.Een paar voorbeelden:
– een leerling die moeite heeft met Frans, Engels én Nederlands blijkt problemen te hebben met tekstverklaren; werken aan tekstverklaren voor Nederlands helpt deze leerling ook voor de andere talen.
– een leerling die onvoldoendes haalt voor wiskunde, natuurkunde én scheikunde, blijkt heel chaotisch en slordig te werken. Het probleem zit niet in begrip, maar vooral in de manier van opschrijven. Door hier gestructureerd aan te werken, haalt deze leerling voor al deze vakken weer voldoende.
– een leerling die slechte cijfers haalt voor biologie, aardrijkskunde en geschiedenis blijkt slecht te zijn in het opschrijven van volledige, goed beredeneerde antwoorden. Bij deze leerling werkt het om gedurende langere tijd daarmee te oefenen.
– een leerling haalt onvoldoendes voor veel vakken; dit blijkt te komen door een combinatie van slechte plannen, een laag zelfbeeld en gebrek aan structuur. Deze leerling heeft er baat als iemand interesse toont, helpt te structureren, de leerling complimenteert en zelfvertrouwen geeft en het huiswerk maken weer ‘leuk’ maakt.
In al deze gevallen kan huiswerkbegeleiding soms nuttiger zijn dan bijles. Huiswerkbegeleiding bij Huiswerkbegleiding Exact vindt niet 1-op-1 plaats maar in kleine groepjes. Leerlingen werken zelfstandig, maar er is begeleiding bij die hen stimuleert, helpt als ze vastlopen (ook vakinhoudelijk) en helpt te begrijpen wat er mis gaat en hoe de leerling zelf ook kan zorgen dat de cijfers verbeteren. Meer zelfvertrouwen en succeservaringen, samen met begrip van eigen kunnen en een oplossingsstrategie, kunnen de cijfers in korte tijd flink laten verbeteren.

Wanneer huiswerkbegeleiding?
Huiswerkbegeleiding kan dus heel zinvol zijn bij slechte cijfers. Veel ouders hebben de neiging om hun kind zelf maar te helpen; planningen maken, overhoren, straffen als het kind geen huiswerk maakt, enzovoorts. Dit kan echter tot diverse vervelende situaties leiden. Veel ruzies tussen ouders en pubers ontstaan bijvoorbeeld over het al dan niet maken van huiswerk. Bovendien willen pubers vaak niets van hun ouders aannemen, dus ook geen goedbedoelde hulp. De sfeer wordt er thuis vaak niet beter op en spanningen lopen op. Het kan dan heel veel rust geven als je als ouders de zorg over het huiswerk ‘overdraagt’ aan een huiswerkinstituut. Het kind maakt daar het huiswerk, en kan thuis weer gewoon leuke dingen doen. Dat komt de sfeer vaak ten goede. Niet zelden verzuchten ouders als ze eindelijk de knoop hebben doorgehakt om een externe partij in te schakelen: ‘we kunnen eindelijk weer gewoon ouders zijn’.

Werkwijze bij Huiswerkbegeleiding Exact
Voorlopig leidt ik Huiswerkbegeleiding Exact alleen. Ik heb een fijne werkplek in hartje Groningen, waar een groep leerlingen bij elkaar kan zitten. We drinken thee, praten bij en de leerlingen gaan zelfstandig aan het werk. Ik vraag wat ze gaan doen en besteed vooral ook aandacht aan hoe ze het aanpakken. Vooral de eerste paar weken ben ik veel bezig met aanleren van leerstrategieën. Het mooie is dat veel leerlingen ook al snel resultaat merken; hun huiswerk is af als ze weggaan, ze kunnen de lessen beter volgen en gaan betere cijfers halen.

Ik kan natuurlijk geen wonderen verrichten: uiteindelijk kom je met alleen één of twee middagen huiswerkbegeleiding niet aan voldoendes; je moet ook thuis aan het werk. en een leerling die het inzicht gewoon niet heeft kan ik geen inzicht geven. Maar in de praktijk blijken wat simpele trucjes, structuur en meer zelfvertrouwen al wonderen te doen.

Hoe overleef je de toetsweek?

huiswerkbegeleiding-leren

Toetsweek. Veel leren, weinig slaap. En stress. Veel stress. Zeker als je schoolexamens hebt over een groot deel van de leerstof of zelfs nog van vorig jaar. Hier 5 manieren hoe je de toetsweek in ieder geval NIET overleefd:
1. Leer alleen de toetsen voor morgen. De toetsen voor overmorgen komen daarna wel.
2. Maak van alles een samenvatting. Dat kost wel veel tijd, maar dan weet je zeker dat je alles kent.
3. Ga door met leren tot ’s avonds laat. Slapen komt na de toetsweek wel weer.
4. Prop alles in je kortetermijngeheugen. Na de toetsweek mag je alles weer vergeten.
5. Doe geen leuke dingen. Blijf binnen, sport niet, maar leer!

Wat moet je dan wel doen? Vooruit, dan toch ook maar de do’s:
1. Begin op tijd met leren en maak een planning. Acht hoofdstukken voor geschiedenis leer je niet in één middag. Beter elke dag een uurtje, dan zit het er beter in in minder tijd.
2. Wees zuinig met samenvattingen! Een samenvatting schrijven kost veel tijd. Schrijf alleen de dingen op die je nog niet wist en bang bent te vergeten. Steek liever tijd in nadenken over wat je leest (en leer plaatjes, die zijn bij veel vakken al een samenvatting!).
3. Neem de tijd om te slapen. In je slaap verwerk je alles wat je leert. Als je weinig slaapt, neem je steeds minder op.
4. Leer liever steeds een beetje, dan alles in één keer. Je leert niet alleen voor je toets in deze toetsweek, maar ook voor je schoolexamens en eindexamen. Bovendien bouwen veel vakken voort op wat je eerder hebt geleerd, en het wordt echt makkelijker als je dat dan nog weet.
5. Dit is de belangrijkste tip. Ontspan! Ga af en toe er even uit. Met een uurtje sporten win je tijd, omdat je hersenen daarvan actief worden en je daardoor juist weer meer kunt onthouden.

Natuurlijk zijn er veel meer manieren om jezelf goed voor te bereiden. Als je moeite hebt met een vak kan het helpen als iemand je tips geeft om de leerstof beter aan te pakken en om antwoorden goed te formuleren. Of iemand die je gewoon helpt om te plannen. Soms is het zelfs handig om huiswerkbegeleiding of iets dergelijks te nemen omdat je dan in ieder geval één of twee middagen in de week gestructureerd aan je huiswerk gaat. Meer weten of huiswerkbegleiding in Groningen? Kijk dan hier of meld je direct aan.

Een middag bij Huiswerkbegeleiding Exact

Huiswerkbegeleiding – wat is dat eigenlijk? Wat moet je je erbij voorstellen? In dit artikel neem ik je een middag mee naar Huiswerkbegeleiding Exact.

Het is donderdagmiddag. Om iets voor twee uur ben ik Activiteitencentrum De Holm binnengelopen, de plaats waar het allemaal gebeurt. Omdat het daar op donderdagmiddag heel rustig is, zit ik gewoon in de ‘barzaal’. Dat ziet er zo uit:

DSC_0215
DSC_0216

 

Ik installeer mij in een hoekje bij het raam, start mijn laptop op, leg vast wat spullen klaar en het wachten kan beginnen.
Het is 14.15 uur als er een meisje binnenloopt. Zij heeft bijles biologie, maar volgt nu ook huiswerkbegeleiding. Ze bedenkt zelf aan welk vak ze wil werken en legt haar spullen klaar. Biologie wordt het. Ondertussen haal ik bij de bar een kopje thee voor ons. Samen bespreken we hoe ze het werk aan gaat pakken en hoeveel tijd ze er aan gaat besteden. Ik geef tips zodat ze gestructureerd aan de slag kan gaan.
Na tien minuten vraagt ze mijn hulp. ‘Ik begrijp niets van die stikstofkringloop.’ Ik kijk met haar mee, laat haar vertellen wat ze wel begrijpt en waar ze vastloopt. Na een paar minuten begint er een lichtje te branden. ‘O, zo zit dat. Ja, nu snap ik het’. En ze kan weer verder werken.
Na een uurtje nemen we pauze. We drinken nog een kopje thee en kletsen over van alles. We bespreken ook even hoe het vlot met haar huiswerk. Ze geeft aan dat ze graag nog even met Nederlands aan de slag wil, ze heeft bijna een proefwerk. We bekijken samen wat ze moet leren en wat ze moeilijk vindt. We maken een plan, zodat ze effectief bezig kan gaan met de belangrijke onderdelen.
‘Ik weet soms gewoon niet wat hoofdzaken en bijzaken zijn,’ erkent ze. En dat is waar; ze kan vast blijven hangen op een klein onderdeeltje van de leerstof, dat eigenlijk niet echt belangrijk is.
Het is kwart voor vijf als we besluiten ermee op te houden. We ruimen op, zetten onze theeglazen op het aanrecht en gaan allebei naar huis.

Natuurlijk is huiswerkbegeleiding niet altijd 1-op-1. Omdat je bij huiswerkbegeleiding juist zelf aan het werk gaat met je huiswerk, kunnen er best meerdere leerlingen tegelijk bezig zijn. Ik ben zelf docent geweest en kan daardoor goed mijn tijd tussen verschillende leerlingen verdelen. Zo krijg je de aandacht die je verdient en nodig hebt, de hulp die je nodig hebt, maar kun je ook zelf aan het werk. Zodat je huiswerk af is als je naar huis gaat.

Huiswerkbegeleiding is dus:
– gestructureerd aan je huiswerk werken
– vakinhoudelijke uitleg als het nodig is
– hulp bij het onderscheiden van hoofd- en bijzaken
– effectief leren zodat je goede cijfers kunt halen.

Vechten tegen faalangst

faalangstkaart

De examentijd is nog lang niet begonnen. Maar de eerste toetsen komen er op de meeste scholen al wel weer aan. Voor de één is dat geen probleem, de ander ziet er nu al weer tegenop. Ideeën als: ‘het gaat toch niet lukken, ik zal het wel weer verprutsen en ik krijg vast weer een black-out’ kunnen voor sommige tieners zoveel stress opleveren dat ze er ziek van worden.

Niets aan te doen? Jawel! Faalangst is vervelend, maar niet onoverkomelijk. Het kost oefening, maar je kunt zo leren denken dat je faalangst langzamerhand verdwijnt. Hoe? Bekijk daarvoor de faalangstkaart. Je kunt deze kaart ook bestellen. Hang hem boven je bureau en kijk er steeds naar als je het niet meer ziet zitten. Zo haal ook jij dit jaar voldoendes.