Wanneer kies je voor bijles op de basisschool?

Bijles op de basisschool is vooral voor kinderen waarvan het vermoeden bestaat dat ze beter kunnen presteren dan ze nu doen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Soms raakt een kind achter op school. Het is even te moeilijk, het zit niet lekker in zijn of haar vel of concentratieproblemen zorgen voor slechtere resultaten. Bij sommige kinderen kan dit zorgen voor een negatieve spiraal: het gevoel ‘ik kan het toch niet’, maakt dat kinderen steeds slechter presteren. Bijles voor kinderen op de basisschool kan het zelfvertrouwen van kinderen sterk verbeteren, en daarmee ook hun prestaties.

Bijles basisschool

Cito-resultaten

Maakt bijles op de basisschool dan niet dat de resultaten van de citotoets vertekend zijn? Komt een kind dan niet boven zijn of haar niveau terecht? Wij denken van niet. We geven geen citotraining, maar werken aan het zelfvertrouwen van het kind. We proberen te achterhalen waar een kind kennis en inzicht mist en proberen dat bij te spijkeren. Dat is iets anders dan gerichte citotraining. Wij helpen kinderen weer te presteren op hun eigen niveau.

Hoe lang is bijles nodig?

Bijles op de basisschool hoeft dan ook niet jarenlang te duren. Meestal is een half jaar of een jaar genoeg. Als het kind eenmaal meer zelfvertrouwen krijgt en de achterstanden zijn ingehaald, is hulp vaak niet meer nodig. In andere gevallen blijkt de hulp langer nodig, omdat een kind zonder extra hulp onzeker wordt. Bijles thuis kan dan helpen om het geleerde van school te automatiseren en echt onder de knie te krijgen. Zodat een kind een stevige basis legt voor de toekomst en met vertrouwen in zichzelf kan blijven leren.