Vechten voor wiskunde

Vorig voorjaar kregen we bij Huiswerkbegeleiding Exact in Winsum een nieuwe leerlinge. Rosa zat in de derde klas van het vwo en had moeite met natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Ook Frans vond ze een lastig vak. Ze was onzeker over zichzelf. Ze had al een tijd bijles wiskunde en natuurkunde bij iemand anders, maar dat was blijkbaar niet voldoende.

Rosa kwam twee dagen in de week bij huiswerkbegeleiding in Winsum. Ze kwam na schooltijd en werkte vooral aan de vakken die ze moeilijk vond. Ze had geen hulp nodig bij het maken van een planning voor andere vakken, dat deed ze thuis zelf. Al gauw ontdekten we dat zelfvertrouwen bij Rosa een groot probleem was. Als ze een som moeilijk vond, raakte ze in paniek en leek het net of ze even niets meer wist. Dan bleek zelfs 1 + 1 al een moeilijke som.

Bijles wiskunde

Het hielp Rosa erg dat we haar aan haar huiswerk lieten werken, maar er steeds naast gingen zitten als ze het moeilijk vond. Met veel complimenten, veel geduld en uitleggen kreeg ze langzamerhand meer grip op de stof. En daarmee steeg ook haar zelfvertrouwen. Natuurlijk haalde ze niet opeens zevens en achten. Dat kan ook bijna niet als je al maandenlang de stof niet begrepen hebt. Maar de cijfers gingen wél omhoog, zodat ze in de laatste periode op haar rapport precies een 5,5 voor wiskunde had.

Ook frans was lastig. Maar het bleek goed te helpen om samen met haar Franse woordjes te gaan leren. Ook daarin bleek: veel geduld heeft uiteindelijk zin.

Het verhaal van Rosa is een voorbeeld hoe huiswerkbegeleiding en bijles wiskunde gecombineerd kunnen worden. Veel complimenten, geduld en persoonlijke aandacht wierpen uiteindelijk hun vruchten af.