Huiswerkbegeleiding: leren plannen

Soms kunnen kinderen slecht presteren op school, terwijl ze het niveau eigenlijk wel hebben. Zo is het een bekend verschijnsel dat hoogbegaafde kinderen het niet goed doen op gymnasium of atheneum en afstromen naar de havo. Vreemd, want qua intelligentie zouden ze het niveau zeker aan moeten kunnen. Vaak helpt het dan als ze leren plannen en als ze de leerstof leren structureren. Ook met het leren plannen kan Huiswerkbegeleiding Exact in Groningen en Winsum helpen.

Het probleem met plannen

Op de basisschool krijgen kinderen wel huiswerk, maar daar zijn niet veel planningsvaardigheden voor nodig. Sommige kinderen leren de opgegeven stof direct als ze het op krijgen, anderen pas de laatste dag of elke dag een stukje. Dat is goed te doen. Problemen kunnen ontstaan als het huiswerk veel wordt. Veel kinderen kijken het liefst maar één dag vooruit. Dat levert soms weinig huiswerk op (‘echt mama, ik heb alles af’), maar op andere dagen levert dat stress op, omdat het te veel is om in één dag te doen. Wij volwassenen vinden het dan logisch: plan je huiswerk en leerwerk gewoon goed in, begin op tijd, dan is er niets aan de hand. Maar voor kinderen ligt dat niet zo logisch. Zij moeten hun huiswerk echt leren plannen.

Huiswerk plannen

Lange en korte termijn

Een groot verschil tussen pubers en volwassenen is de werking van het brein. Het brein van pubers is nog in ontwikkeling: volwassenen nemen al gauw aan dat hun brein al werkt zoals bij iedere volwassenen, omdat pubers in sommige opzichten al zo volwassen lijken. Een voorbeeld van zo’n verschil is het omgaan met plannen. Plannen op de korte termijn kunnen veel pubers al wel. Als je ze vraagt hun leerwerk voor een toets te verdelen over de komende drie dagen, dan lukt dat wel. Als je ze vraag om vijf toetsen in te plannen voor de komende drie dagen, lukt dat bij sommigen wel, maar levert dat bij anderen al veel stress op, want vijf toetsen in drie dagen leren is veel. Het probleem ligt vooral in de langetermijnplanning: je hebt over twee weken toetsweek, dus je moet nu alvast beginnen met leren, zodat je in je toetsweek niet in drie dagen voor vijf toetsen moet leren. Dat is voor de gemiddelde puber iets heel geks: je begint toch niet twee weken van te voren al? Er is zoveel wat nu aandacht vraagt, dat een planning op lange termijn niet haalbaar is. Dat is geen onwil, maar onvermogen.

Leren plannen

Dat is de reden dat sommige pubers echt hulp nodig hebben bij het plannen. Bij huiswerkbegeleiding Exact hebben we voor dit leren plannen allerlei tools en handige afspraken. Bijvoorbeeld dat je bij het maken van je huiswerk direct de stof ook leert. Dat doet een puber ook niet automatisch (waarom nu al leren voor een toets die pas over twee weken is), maar als je dit steeds overhoort moeten ze wel. Ook hebben we een handig planschema waarin we samen met hen al een planning maken. Als de planning er eenmaal is lukt het veel pubers zich ook wel eraan te houden, maar zoveel toetsen zo lang van te voren inplannen lukt ze vaak niet zelf. Gelukkig is het wel te leren. Als we pubers onze trucjes leren, leren ze het plannen vanzelf en is op termijn onze hulp ook niet meer nodig.

Vechten voor wiskunde

Vorig voorjaar kregen we bij Huiswerkbegeleiding Exact in Winsum een nieuwe leerlinge. Rosa zat in de derde klas van het vwo en had moeite met natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Ook Frans vond ze een lastig vak. Ze was onzeker over zichzelf. Ze had al een tijd bijles wiskunde en natuurkunde bij iemand anders, maar dat was blijkbaar niet voldoende.

Rosa kwam twee dagen in de week bij huiswerkbegeleiding in Winsum. Ze kwam na schooltijd en werkte vooral aan de vakken die ze moeilijk vond. Ze had geen hulp nodig bij het maken van een planning voor andere vakken, dat deed ze thuis zelf. Al gauw ontdekten we dat zelfvertrouwen bij Rosa een groot probleem was. Als ze een som moeilijk vond, raakte ze in paniek en leek het net of ze even niets meer wist. Dan bleek zelfs 1 + 1 al een moeilijke som.

Bijles wiskunde

Het hielp Rosa erg dat we haar aan haar huiswerk lieten werken, maar er steeds naast gingen zitten als ze het moeilijk vond. Met veel complimenten, veel geduld en uitleggen kreeg ze langzamerhand meer grip op de stof. En daarmee steeg ook haar zelfvertrouwen. Natuurlijk haalde ze niet opeens zevens en achten. Dat kan ook bijna niet als je al maandenlang de stof niet begrepen hebt. Maar de cijfers gingen wél omhoog, zodat ze in de laatste periode op haar rapport precies een 5,5 voor wiskunde had.

Ook frans was lastig. Maar het bleek goed te helpen om samen met haar Franse woordjes te gaan leren. Ook daarin bleek: veel geduld heeft uiteindelijk zin.

Het verhaal van Rosa is een voorbeeld hoe huiswerkbegeleiding en bijles wiskunde gecombineerd kunnen worden. Veel complimenten, geduld en persoonlijke aandacht wierpen uiteindelijk hun vruchten af.

Wanneer kies je voor bijles op de basisschool?

Bijles op de basisschool is vooral voor kinderen waarvan het vermoeden bestaat dat ze beter kunnen presteren dan ze nu doen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Soms raakt een kind achter op school. Het is even te moeilijk, het zit niet lekker in zijn of haar vel of concentratieproblemen zorgen voor slechtere resultaten. Bij sommige kinderen kan dit zorgen voor een negatieve spiraal: het gevoel ‘ik kan het toch niet’, maakt dat kinderen steeds slechter presteren. Bijles voor kinderen op de basisschool kan het zelfvertrouwen van kinderen sterk verbeteren, en daarmee ook hun prestaties.

Bijles basisschool

Cito-resultaten

Maakt bijles op de basisschool dan niet dat de resultaten van de citotoets vertekend zijn? Komt een kind dan niet boven zijn of haar niveau terecht? Wij denken van niet. We geven geen citotraining, maar werken aan het zelfvertrouwen van het kind. We proberen te achterhalen waar een kind kennis en inzicht mist en proberen dat bij te spijkeren. Dat is iets anders dan gerichte citotraining. Wij helpen kinderen weer te presteren op hun eigen niveau.

Hoe lang is bijles nodig?

Bijles op de basisschool hoeft dan ook niet jarenlang te duren. Meestal is een half jaar of een jaar genoeg. Als het kind eenmaal meer zelfvertrouwen krijgt en de achterstanden zijn ingehaald, is hulp vaak niet meer nodig. In andere gevallen blijkt de hulp langer nodig, omdat een kind zonder extra hulp onzeker wordt. Bijles thuis kan dan helpen om het geleerde van school te automatiseren en echt onder de knie te krijgen. Zodat een kind een stevige basis legt voor de toekomst en met vertrouwen in zichzelf kan blijven leren.

Iedereen kan wiskunde

Ik heb er gewoon geen aanleg voor’. Dat gevoel krijgen kinderen en pubers al gauw als ze een slecht cijfer krijgen voor rekenen of wiskunde. Toch is het niet alleen een kwestie van aanleg. Bovendien kan die aanleg in de loop van je schooltijd verder ontwikkelen. Bij Huiswerkbegeleiding Exact geloven we dat ieder kind het kan leren. Het zal niet altijd vanzelf gaan, maar rekenen en wiskunde is te leren. Bijles rekenen of bijles wiskunde kunnen daarbij enorm helpen.

Bijles wiskunde en rekenen

Rekenen en wiskunde zijn heel abstracte vakken. Het is voor kinderen vaak moeilijk om de cijfertjes en rare tekentjes bij rekenen te vertalen naar iets wat je in de praktijk tegenkomt. En dat probleem blijft. Hoe moeilijker de wiskunde wordt, hoe abstracter het wordt. Maar gelukkig geldt ook: hoe ouder een kind wordt, hoe beter de hersenen zijn in abstract denken. En daar zit dan ook het probleem: niet iedereen ontwikkelt dat op hetzelfde moment. Abstract denken is één van de zaken die in de puberteit in de hersenen rijpen. Bij de één al rond het twaalfde jaar, bij de ander pas rond het achttiende jaar. Soms lijkt het dan net of er een knop omgaat. Opeens is wiskunde niet moeilijk meer. Opeens zijn natuurkundeformules wél logisch.

Vertalen naar je eigen niveau

Daar ligt dan ook direct de kern van het probleem: het rekenonderwijs en wiskundeonderwijs sluit aan bij de gemiddelde ontwikkeling van een kind. Maar die ontwikkeling is niet bij iedereen gelijk. Bovendien kan een kind door ziekte, tijdelijke luiheid of andere oorzaken een achterstand hebben met rekenen of wiskunde. En dan worden al die cijfers en rare tekens al gauw een nachtmerrie: wiskundeangst noemen we dat. Maar daar is wat aan te doen. Bij bijles wiskunde en bijles rekenen vertalen we de moeilijke abstracte problemen naar situaties die een kind wel snapt. We vertalen de abstracte problemen naar iets wat wel begrijpelijk is. En als dat echt te hoog gegrepen is? Dan leren we een kind trucjes, zodat de sommen opeens haalbare problemen worden.

Zelfvertrouwen

Als een kind op die manier geholpen wordt met rekenen of wiskunde, kan de angst afnemen en het zelfvertrouwen toenemen. Als het gevoel ‘ik kan het toch niet,’ omslaat naar: ‘ik kan dit wel, als ik er maar voor werk’, dan neemt de motivatie toe. Dat is meestal het begin van de ommekeer. We maken dan ook vaak mee dat een kind na verloop van tijd geen bijles wiskunde meer nodig heeft. Het gevoel ‘ik kan het zelf wel’ maakt dat een kind controle voelt. En motivatie om te laten zien dat het het inderdaad kan.

Start nieuw schooljaar

Het nieuwe schooljaar is weer van start! Ook Huiswerkbegeleiding Exact start weer.
Vanaf 11 september in Groningen en vanaf 18 september in Winsum. Aanmelden kan nu al!

Dit schooljaar geven we ook weer workshops. Houd de website in de gaten voor meer informatie!

Online plannen en monitoren

Sinds dit schooljaar werken we bij Huiswerkbegeleiding-Exact met een online plansysteem. Wij als begeleiders kunnen huiswerk inplannen voor leerlingen én hun vorderingen bijhouden. Zo kunnen we hen beter begeleiden. Ouders en leerlingen kunnen ook in het systeem inloggen. Zij zien daar de planning en kunnen daar eventueel zaken aan toevoegen. Zo houden leerlingen ook thuis meer structuur en kunnen ouders hen helpen om zich ook thuis aan de planning te houden.

Vorige week startte bij ons een nieuwe leerling. De moeder van deze tweedeklasser laat mij na zijn eerste middag bij ons weten: ‘Hij moet altijd eerst even wennen, maar was wel positief. Vond het een fijne sfeer en vindt het online plannen prettig. Heeft zich keurig aan de afspraken gehouden. Dat de mogelijkheid er is hulp te vragen, is natuurlijk erg fijn. Hij kwam heel positief terug, waar ik dan weer heel blij van word.’

Kortom, met ons online plansysteem geven we houvast, niet alleen tijdens onze begeleiding, maar ook op de dagen dat de leerling thuis zijn huiswerk maakt.

Examenstress? Laat je helpen!

Het is bijna examentijd. De examenstress slaat toe. Bij de één hard, bij de ander niet. Soms zijn het juist de ouders die last van stress krijgen omdat hun zoon of dochter nog steeds de rust zelf is. Hoe krijg je je kind aan het werk?

Bij Huiswerkbegeleiding Exact helpen we iedereen met examenstress. Ook nu nog, een paar dagen voordat de examens beginnen. De eerste stap is overzicht creëren. Zodat je een beeld krijgt waar je staat per vak en wat je nog kunt doen in die korte tijd die nog rest voor het examen. We kunnen je niet garanderen dat je slaagt, maar we kunnen wel helpen om rust te creëren en gericht voor te bereiden. Zodat je met meer rust en minder stress het examen ingaat. Dat is vaak al een belangrijk onderdeel van het proces.

Slagen moet je zelf doen. Als hulp je daarbij kan helpen hoef je je daar niet voor te schamen. Ga ervoor die laatste dagen!

Huiswerkbegeleiding Exact is verhuisd!

Enige tijd geleden is Huiswerkbegeleiding Exact verhuisd. Sinds dit schooljaar zitten we op onze nieuwe locatie aan de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen. Een eigen pand, met uitzicht op het Noorderplantsoen en veel ruimte om rustig te leren, huiswerk te maken en bijles te krijgen.

Met de verhuizing zijn we ook gegroeid. Er zijn nieuwe medewerkers: Aline en Koen, welkom! En we zoeken nog meer mensen. Zo hebben we een vacature voor iemand die bijles wiskunde kan geven.

Nieuwsgierig naar ons nieuwe pand in Groningen? Kom gerust eens langs!

Waarom er nog bijlesdocenten nodig zijn

Docenten voor de klas hebben altijd een probleem: als ze uitleggen op het niveau van leerling x, dan is leerling y verveeld omdat het te langzaam gaat, terwijl leerling z afhaakt omdat hij of zij er niets van begrijpt. Zo is de leeropbrengst van een klassikale les altijd minimaal: maar een klein deeltje van de leerlingen begrijpt de uitleg echt.

Daarvoor hebben we mooie oplossingen gevonden: zelfstandig werken bijvoorbeeld. Maar dan zou ieder kind een persoonlijke tutor moeten hebben. Daar is op school geen geld en geen gelegenheid voor.

Internet zou wellicht een oplossing van dit probleem kunnen zijn.

Dit filmpje (Digital Aristotle)

geeft een interessante kijk in de toekomst: gepersonaliseerd leren: een leerprogramma die rekening houdt met leerstijlen en vorderingen van leerlingen (er is mogelijkheid om ondertiteling aan te zetten).

Maar helaas, zover is het nog niet. Gelukkig zijn er andere oplossingen. Zo kan bijles of huiswerkbegeleiding een goed idee zijn voor kinderen voor wie het op school allemaal net iets te snel gaat. Persoonlijke aandacht en uitleg op het juiste niveau kan wonderen doen. voor het begrip, voor de cijfers én voor de motivatie.

Moet jouw kind naar huiswerkbegeleiding?

Huiswerkbegeleiding. Dat is allang niet meer alleen voor zeer moeilijk lerende kinderen of kinderen met leer- en gedragsproblemen. Steeds vaker raden mentoren aan om huiswerkbegeleiding of bijles voor een kind te zoeken. Maar waarom zou je daar geld aan uitgeven? Wat kan iemand anders doen wat jij als ouder niet kunt? En hoe weet je of het voor jou kind nuttig is? Een paar nuttige tips en gedachten hierover.

studiebegeleiding

Bijles of huiswerkbegeleiding?
Bijles is er echt voor bedoeld om iemand die bij één vak problemen heeft, daarvoor bij te spijkeren. Bijles is dan ook vrijwel altijd 1-op-1. Dat is vooral nuttig als een leerling achterstand heeft voor een vak of echt een blinde vlek lijkt te hebben.
Vaak is er echter meer aan de hand, zeker als leerlingen op meerdere vakken onvoldoendes scoort.Een paar voorbeelden:
– een leerling die moeite heeft met Frans, Engels én Nederlands blijkt problemen te hebben met tekstverklaren; werken aan tekstverklaren voor Nederlands helpt deze leerling ook voor de andere talen.
– een leerling die onvoldoendes haalt voor wiskunde, natuurkunde én scheikunde, blijkt heel chaotisch en slordig te werken. Het probleem zit niet in begrip, maar vooral in de manier van opschrijven. Door hier gestructureerd aan te werken, haalt deze leerling voor al deze vakken weer voldoende.
– een leerling die slechte cijfers haalt voor biologie, aardrijkskunde en geschiedenis blijkt slecht te zijn in het opschrijven van volledige, goed beredeneerde antwoorden. Bij deze leerling werkt het om gedurende langere tijd daarmee te oefenen.
– een leerling haalt onvoldoendes voor veel vakken; dit blijkt te komen door een combinatie van slechte plannen, een laag zelfbeeld en gebrek aan structuur. Deze leerling heeft er baat als iemand interesse toont, helpt te structureren, de leerling complimenteert en zelfvertrouwen geeft en het huiswerk maken weer ‘leuk’ maakt.
In al deze gevallen kan huiswerkbegeleiding soms nuttiger zijn dan bijles. Huiswerkbegeleiding bij Huiswerkbegleiding Exact vindt niet 1-op-1 plaats maar in kleine groepjes. Leerlingen werken zelfstandig, maar er is begeleiding bij die hen stimuleert, helpt als ze vastlopen (ook vakinhoudelijk) en helpt te begrijpen wat er mis gaat en hoe de leerling zelf ook kan zorgen dat de cijfers verbeteren. Meer zelfvertrouwen en succeservaringen, samen met begrip van eigen kunnen en een oplossingsstrategie, kunnen de cijfers in korte tijd flink laten verbeteren.

Wanneer huiswerkbegeleiding?
Huiswerkbegeleiding kan dus heel zinvol zijn bij slechte cijfers. Veel ouders hebben de neiging om hun kind zelf maar te helpen; planningen maken, overhoren, straffen als het kind geen huiswerk maakt, enzovoorts. Dit kan echter tot diverse vervelende situaties leiden. Veel ruzies tussen ouders en pubers ontstaan bijvoorbeeld over het al dan niet maken van huiswerk. Bovendien willen pubers vaak niets van hun ouders aannemen, dus ook geen goedbedoelde hulp. De sfeer wordt er thuis vaak niet beter op en spanningen lopen op. Het kan dan heel veel rust geven als je als ouders de zorg over het huiswerk ‘overdraagt’ aan een huiswerkinstituut. Het kind maakt daar het huiswerk, en kan thuis weer gewoon leuke dingen doen. Dat komt de sfeer vaak ten goede. Niet zelden verzuchten ouders als ze eindelijk de knoop hebben doorgehakt om een externe partij in te schakelen: ‘we kunnen eindelijk weer gewoon ouders zijn’.

Werkwijze bij Huiswerkbegeleiding Exact
Voorlopig leidt ik Huiswerkbegeleiding Exact alleen. Ik heb een fijne werkplek in hartje Groningen, waar een groep leerlingen bij elkaar kan zitten. We drinken thee, praten bij en de leerlingen gaan zelfstandig aan het werk. Ik vraag wat ze gaan doen en besteed vooral ook aandacht aan hoe ze het aanpakken. Vooral de eerste paar weken ben ik veel bezig met aanleren van leerstrategieën. Het mooie is dat veel leerlingen ook al snel resultaat merken; hun huiswerk is af als ze weggaan, ze kunnen de lessen beter volgen en gaan betere cijfers halen.

Ik kan natuurlijk geen wonderen verrichten: uiteindelijk kom je met alleen één of twee middagen huiswerkbegeleiding niet aan voldoendes; je moet ook thuis aan het werk. en een leerling die het inzicht gewoon niet heeft kan ik geen inzicht geven. Maar in de praktijk blijken wat simpele trucjes, structuur en meer zelfvertrouwen al wonderen te doen.