Wanneer kies je voor bijles op de basisschool?

Bijles op de basisschool is vooral voor kinderen waarvan het vermoeden bestaat dat ze beter kunnen presteren dan ze nu doen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Soms raakt een kind achter op school. Het is even te moeilijk, het zit niet lekker in zijn of haar vel of concentratieproblemen zorgen voor slechtere resultaten. Bij sommige kinderen kan dit zorgen voor een negatieve spiraal: het gevoel ‘ik kan het toch niet’, maakt dat kinderen steeds slechter presteren. Bijles voor kinderen op de basisschool kan het zelfvertrouwen van kinderen sterk verbeteren, en daarmee ook hun prestaties.

Bijles basisschool

Cito-resultaten

Maakt bijles op de basisschool dan niet dat de resultaten van de citotoets vertekend zijn? Komt een kind dan niet boven zijn of haar niveau terecht? Wij denken van niet. We geven geen citotraining, maar werken aan het zelfvertrouwen van het kind. We proberen te achterhalen waar een kind kennis en inzicht mist en proberen dat bij te spijkeren. Dat is iets anders dan gerichte citotraining. Wij helpen kinderen weer te presteren op hun eigen niveau.

Hoe lang is bijles nodig?

Bijles op de basisschool hoeft dan ook niet jarenlang te duren. Meestal is een half jaar of een jaar genoeg. Als het kind eenmaal meer zelfvertrouwen krijgt en de achterstanden zijn ingehaald, is hulp vaak niet meer nodig. In andere gevallen blijkt de hulp langer nodig, omdat een kind zonder extra hulp onzeker wordt. Bijles thuis kan dan helpen om het geleerde van school te automatiseren en echt onder de knie te krijgen. Zodat een kind een stevige basis legt voor de toekomst en met vertrouwen in zichzelf kan blijven leren.

Examenstress? Laat je helpen!

Het is bijna examentijd. De examenstress slaat toe. Bij de één hard, bij de ander niet. Soms zijn het juist de ouders die last van stress krijgen omdat hun zoon of dochter nog steeds de rust zelf is. Hoe krijg je je kind aan het werk?

Bij Huiswerkbegeleiding Exact helpen we iedereen met examenstress. Ook nu nog, een paar dagen voordat de examens beginnen. De eerste stap is overzicht creëren. Zodat je een beeld krijgt waar je staat per vak en wat je nog kunt doen in die korte tijd die nog rest voor het examen. We kunnen je niet garanderen dat je slaagt, maar we kunnen wel helpen om rust te creëren en gericht voor te bereiden. Zodat je met meer rust en minder stress het examen ingaat. Dat is vaak al een belangrijk onderdeel van het proces.

Slagen moet je zelf doen. Als hulp je daarbij kan helpen hoef je je daar niet voor te schamen. Ga ervoor die laatste dagen!

Waarom er nog bijlesdocenten nodig zijn

Docenten voor de klas hebben altijd een probleem: als ze uitleggen op het niveau van leerling x, dan is leerling y verveeld omdat het te langzaam gaat, terwijl leerling z afhaakt omdat hij of zij er niets van begrijpt. Zo is de leeropbrengst van een klassikale les altijd minimaal: maar een klein deeltje van de leerlingen begrijpt de uitleg echt.

Daarvoor hebben we mooie oplossingen gevonden: zelfstandig werken bijvoorbeeld. Maar dan zou ieder kind een persoonlijke tutor moeten hebben. Daar is op school geen geld en geen gelegenheid voor.

Internet zou wellicht een oplossing van dit probleem kunnen zijn.

Dit filmpje (Digital Aristotle)

geeft een interessante kijk in de toekomst: gepersonaliseerd leren: een leerprogramma die rekening houdt met leerstijlen en vorderingen van leerlingen (er is mogelijkheid om ondertiteling aan te zetten).

Maar helaas, zover is het nog niet. Gelukkig zijn er andere oplossingen. Zo kan bijles of huiswerkbegeleiding een goed idee zijn voor kinderen voor wie het op school allemaal net iets te snel gaat. Persoonlijke aandacht en uitleg op het juiste niveau kan wonderen doen. voor het begrip, voor de cijfers én voor de motivatie.

Exact leren denken

Door Liz Brower

‘Eerst denken, dan doen!’ Ouders en docenten zeggen het vaak tegen pubers. Alsof die altijd dingen doen zonder na te denken. Maar is dat wel zo? Het brein van een puber is nog vol in ontwikkeling, dat is een feit. Maar wist je dat het puberbrein daardoor soms juist een stapje voor is op oudere, goed ontwikkelde hersenen? Inderdaad, puber denken soms beter na dan hun ouders.

Doordat een puberbrein nog vol in ontwikkeling is tijdens de pubertijd, staat die nog open om van alles te leren, ook over allerlei wiskundige en natuurkundige onderwerpen. Maar om het goed te doen in de exacte vakken, moet je er wel een beetje moeite voor doen. Eén van de belangrijkste vaardigheden die je moet aanleren om vakken als wiskunde en natuurkunde zonder kleerscheuren door te komen, is adaptief denken. Dat wil zeggen dat je probeert zelf verklaringen voor verschijnselen te vinden en die ook evalueert, zoals wetenschappers doen. Een manier om dat te oefenen is debatteren en argumenteren., vaardigheden die je ook in de exacte vakken nodig hebt.

In principe zijn de meeste adolescente breinen ver genoeg ontwikkeld om dit aan te kunnen. De kunst is echter om deze vaardigheid te behouden. Daarom hebben tieners een goede docent nodig, aldus neurowetenschapper Gale Sinatra. Zij raadt docenten aan om veel meer de diepte in te gaan bij een aantal onderwerpen, zodat adolescenten de hersengebieden die nodig zijn voor wetenschappelijk denken veel gebruiken. Want, aldus Sinatra, als je die niet gebruikt, dan worden ze gesnoeid.

Hersencel 40x

Bron: www.wikipedia.nl

Dat snoeien klinkt wat eng. Maar dat valt wel mee, ook dat snoeien is onderdeel van de normale ontwikkeling van het brein. Aan het begin van de pubertijd maken de hersenen een groeispurt door. Er ontstaan allerlei verbindingen, genaamd synapsen, tussen verschillende hersengebieden. Het brein staat klaar om bakken aan nieuwe informatie te verwerken, vaak sneller dan bij de meeste volwassenen. Gedurende de volgende jaren wordt er flink gesnoeid in de synapsen. De verbindingen die je nauwelijks gebruikt worden afgebroken. Dit proces lijkt wel een beetje op het bijhouden van een rozenstruik, aldus professor in hersenontwikkeling Sarah-Jayne Blakemore. Zij zegt dat rozenstruiken, net als de hersenen, het veel beter doen als je er af en toe een takje uit knipt. Zoals de rozenstruik mooie, volle bloemen krijgt, zo kunnen de hersenen specialiseren. Tijdens dat snoeien kun je daardoor wel mogelijkheden tot ontwikkeling kwijt raken, maar daar staat tegen over dat je brein in andere taken beter wordt.

Naast dit gesnoei, worden namelijk de overgebleven connecties in de hersenen sterker gemaakt. De verbinding van de ene hersencel naar de andere, een dendriet, krijgt een laag eiwit erom heen. Dit spul heet myeline en het zorgt ervoor dat de verbindingen sneller en stabieler worden. Omdat dit hele proces tijdens de pubertijd nog aan de gang is, heeft een puber dus eigenlijk heel wat te zeggen over hoe zijn of haar hersenen zich gaan ontwikkelen. Vind je wiskunde leuk? Dan ontwikkelen de hersenen zich waarschijnlijk zo dat jij er steeds beter in wordt.

Doordat het brein dus nog voor van alles open staat in de pubertijd, kunnen adolescenten verassende connecties maken en nieuwe oplossingen bedenken. Maar wordt een connectie niet gebruikt dan denken de hersenen snel: ‘nou, dit stukje brein heb ik dus niet nodig, ik snoei het weg’. En dan moet je later heel hard werken om het terug te krijgen. Denk dus niet te snel dat je wiskunde ‘gewoon niet kunt’, maar ga de uitdaging aan om je hersenen te trainen nu het nog kan. Daar kan je nog lang plezier van hebben.

 

 

Huiswerkbegeleiding Exact: voorgeschiedenis

Het begon allemaal in het voorjaar van 2012. Ik had als docent biologie ingevallen op een middelbare school. De docente voor wie ik inviel kwam terug van zwangerschapsverlof. Dat was voor mij niet erg, ik had werk genoeg (zie voor dat werk www.bio-exact.nl). Maar al gauw miste ik het lesgeven. Vooral het uitleggen, en de gezellige en interessante gesprekken met leerlingen miste ik. Daarom plaatste ik op internet een advertentie dat ik bijles gaf, en kreeg ik al gauw mijn eerste bijlesleerling.
Van september 2012 tot februari 2013 stond ik weer voor de klas. En weer miste ik het toen ik ermee stopte. Het was voor mij echter wel duidelijk dat ik voorlopig niet meer op school zou lesgeven. Alle dingen eromheen, zoals het nakijken van toetsen en de vergaderingen, kostten mij veel te veel tijd. Weer begon ik met bijles geven. En met succes: twee meisjes die bijles kwamen volgen omdat ze een onvoldoende stonden, haalden opeens wel weer voldoendes. De één haalt nu zelfs zevens voor biologie.

Zo ontdekte ik dat ik bijles geven heel leuk vind, en dat het nog succes heeft ook. Ik besloot dat ik er meer mee wilde doen. Ik weet uit ervaring dat er veel scholieren zijn die de exacte vakken best kunnen, maar niet weten hoe ze het aan moeten pakken. Ook zijn er leerlingen die onvoldoendes halen omdat ze een basis missen. Als die basis eenmaal is gelegd, vliegen de cijfers vaak omhoog.

Daarom besloot ik dit voorjaar om te proberen een eigen huiswerkinstituut op te zetten. Zodat ik meer kinderen kan helpen. Al gauw hoorde ik dat ik bij Activiteitencentrum De Holm een ruimte kon huren. De knoop was toen snel doorgehakt: ik zou na de zomer starten. Een spannende start. Maar ook een start waar ik veel zin in heb. Omdat ik geloof dat ik scholieren kan helpen. En omdat ik zin heb in de gezellige sfeer die dat ongetwijfeld met zich mee gaat brengen. Want dat is waar ik in geloof: een ontspannen werksfeer, leuk contact en enthousiasme: met die ingrediënten kan bijna ieder kind uiteindelijk voldoendes gaan halen.