Huiswerkbegeleiding: leren plannen

Soms kunnen kinderen slecht presteren op school, terwijl ze het niveau eigenlijk wel hebben. Zo is het een bekend verschijnsel dat hoogbegaafde kinderen het niet goed doen op gymnasium of atheneum en afstromen naar de havo. Vreemd, want qua intelligentie zouden ze het niveau zeker aan moeten kunnen. Vaak helpt het dan als ze leren plannen en als ze de leerstof leren structureren. Ook met het leren plannen kan Huiswerkbegeleiding Exact in Groningen en Winsum helpen.

Het probleem met plannen

Op de basisschool krijgen kinderen wel huiswerk, maar daar zijn niet veel planningsvaardigheden voor nodig. Sommige kinderen leren de opgegeven stof direct als ze het op krijgen, anderen pas de laatste dag of elke dag een stukje. Dat is goed te doen. Problemen kunnen ontstaan als het huiswerk veel wordt. Veel kinderen kijken het liefst maar één dag vooruit. Dat levert soms weinig huiswerk op (‘echt mama, ik heb alles af’), maar op andere dagen levert dat stress op, omdat het te veel is om in één dag te doen. Wij volwassenen vinden het dan logisch: plan je huiswerk en leerwerk gewoon goed in, begin op tijd, dan is er niets aan de hand. Maar voor kinderen ligt dat niet zo logisch. Zij moeten hun huiswerk echt leren plannen.

Huiswerk plannen

Lange en korte termijn

Een groot verschil tussen pubers en volwassenen is de werking van het brein. Het brein van pubers is nog in ontwikkeling: volwassenen nemen al gauw aan dat hun brein al werkt zoals bij iedere volwassenen, omdat pubers in sommige opzichten al zo volwassen lijken. Een voorbeeld van zo’n verschil is het omgaan met plannen. Plannen op de korte termijn kunnen veel pubers al wel. Als je ze vraagt hun leerwerk voor een toets te verdelen over de komende drie dagen, dan lukt dat wel. Als je ze vraag om vijf toetsen in te plannen voor de komende drie dagen, lukt dat bij sommigen wel, maar levert dat bij anderen al veel stress op, want vijf toetsen in drie dagen leren is veel. Het probleem ligt vooral in de langetermijnplanning: je hebt over twee weken toetsweek, dus je moet nu alvast beginnen met leren, zodat je in je toetsweek niet in drie dagen voor vijf toetsen moet leren. Dat is voor de gemiddelde puber iets heel geks: je begint toch niet twee weken van te voren al? Er is zoveel wat nu aandacht vraagt, dat een planning op lange termijn niet haalbaar is. Dat is geen onwil, maar onvermogen.

Leren plannen

Dat is de reden dat sommige pubers echt hulp nodig hebben bij het plannen. Bij huiswerkbegeleiding Exact hebben we voor dit leren plannen allerlei tools en handige afspraken. Bijvoorbeeld dat je bij het maken van je huiswerk direct de stof ook leert. Dat doet een puber ook niet automatisch (waarom nu al leren voor een toets die pas over twee weken is), maar als je dit steeds overhoort moeten ze wel. Ook hebben we een handig planschema waarin we samen met hen al een planning maken. Als de planning er eenmaal is lukt het veel pubers zich ook wel eraan te houden, maar zoveel toetsen zo lang van te voren inplannen lukt ze vaak niet zelf. Gelukkig is het wel te leren. Als we pubers onze trucjes leren, leren ze het plannen vanzelf en is op termijn onze hulp ook niet meer nodig.

Vechten voor wiskunde

Vorig voorjaar kregen we bij Huiswerkbegeleiding Exact in Winsum een nieuwe leerlinge. Rosa zat in de derde klas van het vwo en had moeite met natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Ook Frans vond ze een lastig vak. Ze was onzeker over zichzelf. Ze had al een tijd bijles wiskunde en natuurkunde bij iemand anders, maar dat was blijkbaar niet voldoende.

Rosa kwam twee dagen in de week bij huiswerkbegeleiding in Winsum. Ze kwam na schooltijd en werkte vooral aan de vakken die ze moeilijk vond. Ze had geen hulp nodig bij het maken van een planning voor andere vakken, dat deed ze thuis zelf. Al gauw ontdekten we dat zelfvertrouwen bij Rosa een groot probleem was. Als ze een som moeilijk vond, raakte ze in paniek en leek het net of ze even niets meer wist. Dan bleek zelfs 1 + 1 al een moeilijke som.

Bijles wiskunde

Het hielp Rosa erg dat we haar aan haar huiswerk lieten werken, maar er steeds naast gingen zitten als ze het moeilijk vond. Met veel complimenten, veel geduld en uitleggen kreeg ze langzamerhand meer grip op de stof. En daarmee steeg ook haar zelfvertrouwen. Natuurlijk haalde ze niet opeens zevens en achten. Dat kan ook bijna niet als je al maandenlang de stof niet begrepen hebt. Maar de cijfers gingen wél omhoog, zodat ze in de laatste periode op haar rapport precies een 5,5 voor wiskunde had.

Ook frans was lastig. Maar het bleek goed te helpen om samen met haar Franse woordjes te gaan leren. Ook daarin bleek: veel geduld heeft uiteindelijk zin.

Het verhaal van Rosa is een voorbeeld hoe huiswerkbegeleiding en bijles wiskunde gecombineerd kunnen worden. Veel complimenten, geduld en persoonlijke aandacht wierpen uiteindelijk hun vruchten af.

Start nieuw schooljaar

Het nieuwe schooljaar is weer van start! Ook Huiswerkbegeleiding Exact start weer.
Vanaf 11 september in Groningen en vanaf 18 september in Winsum. Aanmelden kan nu al!

Dit schooljaar geven we ook weer workshops. Houd de website in de gaten voor meer informatie!

Online plannen en monitoren

Sinds dit schooljaar werken we bij Huiswerkbegeleiding-Exact met een online plansysteem. Wij als begeleiders kunnen huiswerk inplannen voor leerlingen én hun vorderingen bijhouden. Zo kunnen we hen beter begeleiden. Ouders en leerlingen kunnen ook in het systeem inloggen. Zij zien daar de planning en kunnen daar eventueel zaken aan toevoegen. Zo houden leerlingen ook thuis meer structuur en kunnen ouders hen helpen om zich ook thuis aan de planning te houden.

Vorige week startte bij ons een nieuwe leerling. De moeder van deze tweedeklasser laat mij na zijn eerste middag bij ons weten: ‘Hij moet altijd eerst even wennen, maar was wel positief. Vond het een fijne sfeer en vindt het online plannen prettig. Heeft zich keurig aan de afspraken gehouden. Dat de mogelijkheid er is hulp te vragen, is natuurlijk erg fijn. Hij kwam heel positief terug, waar ik dan weer heel blij van word.’

Kortom, met ons online plansysteem geven we houvast, niet alleen tijdens onze begeleiding, maar ook op de dagen dat de leerling thuis zijn huiswerk maakt.