Basisonderwijs

Sommige kinderen komen op school moeilijk mee met spelling, begrijpend lezen of rekenen. Naast begeleiding vanuit de school krijgen ouders vaak het advies om zelf met de kinderen te oefenen. Soms werkt dat, soms loopt dat uit op een drama. Het lukt niet, het kind wordt steeds boos en wil niet meer naar uitleg luisteren. Langzamerhand ontstaat er steeds meer tegenzin en worden de resultaten steeds slechter.

In zo’n geval kan tijdelijke hulp van Huiswerkbegeleiding Exact uitkomst bieden. Onze bevoegde leerkracht helpt je kind weer plezier te krijgen in rekenen of lezen. Hij herhaalt de basiskennis en – vaardigheden en stimuleert bij het oefenen. Als je kind weer plezier en zelfvertrouwen krijgt, resulteert dat vaak in betere resultaten en meer wil om het zelf te doen. De bijlessen worden altijd bij het kind thuis gegeven.

Waarom bijles van Huiswerkbegeleiding Exact?

  • geen strijd meer tussen ouders en kinderen
  • vakkundige hulp, aangepast op de leermethoden van deze tijd
  • je kind krijgt weer plezier in rekenen of lezen
  • je kind haalt betere resultaten
  • je kind krijgt meer zelfvertrouwen

Tarieven
Bjiles 1-op-1 bij u thuis: €25,- per uur
N.b. Tarieven gelden voor de stad Groningen en Winsum. Daarbuiten worden mogelijk extra reiskosten gerekend.

Neem contact op voor meer informatie over huiswerkbegeleiding of schrijf je direct in.