Moet jouw kind naar huiswerkbegeleiding?

Huiswerkbegeleiding. Dat is allang niet meer alleen voor zeer moeilijk lerende kinderen of kinderen met leer- en gedragsproblemen. Steeds vaker raden mentoren aan om huiswerkbegeleiding of bijles voor een kind te zoeken. Maar waarom zou je daar geld aan uitgeven? Wat kan iemand anders doen wat jij als ouder niet kunt? En hoe weet je of het voor jou kind nuttig is? Een paar nuttige tips en gedachten hierover.

studiebegeleiding

Bijles of huiswerkbegeleiding?
Bijles is er echt voor bedoeld om iemand die bij één vak problemen heeft, daarvoor bij te spijkeren. Bijles is dan ook vrijwel altijd 1-op-1. Dat is vooral nuttig als een leerling achterstand heeft voor een vak of echt een blinde vlek lijkt te hebben.
Vaak is er echter meer aan de hand, zeker als leerlingen op meerdere vakken onvoldoendes scoort.Een paar voorbeelden:
– een leerling die moeite heeft met Frans, Engels én Nederlands blijkt problemen te hebben met tekstverklaren; werken aan tekstverklaren voor Nederlands helpt deze leerling ook voor de andere talen.
– een leerling die onvoldoendes haalt voor wiskunde, natuurkunde én scheikunde, blijkt heel chaotisch en slordig te werken. Het probleem zit niet in begrip, maar vooral in de manier van opschrijven. Door hier gestructureerd aan te werken, haalt deze leerling voor al deze vakken weer voldoende.
– een leerling die slechte cijfers haalt voor biologie, aardrijkskunde en geschiedenis blijkt slecht te zijn in het opschrijven van volledige, goed beredeneerde antwoorden. Bij deze leerling werkt het om gedurende langere tijd daarmee te oefenen.
– een leerling haalt onvoldoendes voor veel vakken; dit blijkt te komen door een combinatie van slechte plannen, een laag zelfbeeld en gebrek aan structuur. Deze leerling heeft er baat als iemand interesse toont, helpt te structureren, de leerling complimenteert en zelfvertrouwen geeft en het huiswerk maken weer ‘leuk’ maakt.
In al deze gevallen kan huiswerkbegeleiding soms nuttiger zijn dan bijles. Huiswerkbegeleiding bij Huiswerkbegleiding Exact vindt niet 1-op-1 plaats maar in kleine groepjes. Leerlingen werken zelfstandig, maar er is begeleiding bij die hen stimuleert, helpt als ze vastlopen (ook vakinhoudelijk) en helpt te begrijpen wat er mis gaat en hoe de leerling zelf ook kan zorgen dat de cijfers verbeteren. Meer zelfvertrouwen en succeservaringen, samen met begrip van eigen kunnen en een oplossingsstrategie, kunnen de cijfers in korte tijd flink laten verbeteren.

Wanneer huiswerkbegeleiding?
Huiswerkbegeleiding kan dus heel zinvol zijn bij slechte cijfers. Veel ouders hebben de neiging om hun kind zelf maar te helpen; planningen maken, overhoren, straffen als het kind geen huiswerk maakt, enzovoorts. Dit kan echter tot diverse vervelende situaties leiden. Veel ruzies tussen ouders en pubers ontstaan bijvoorbeeld over het al dan niet maken van huiswerk. Bovendien willen pubers vaak niets van hun ouders aannemen, dus ook geen goedbedoelde hulp. De sfeer wordt er thuis vaak niet beter op en spanningen lopen op. Het kan dan heel veel rust geven als je als ouders de zorg over het huiswerk ‘overdraagt’ aan een huiswerkinstituut. Het kind maakt daar het huiswerk, en kan thuis weer gewoon leuke dingen doen. Dat komt de sfeer vaak ten goede. Niet zelden verzuchten ouders als ze eindelijk de knoop hebben doorgehakt om een externe partij in te schakelen: ‘we kunnen eindelijk weer gewoon ouders zijn’.

Werkwijze bij Huiswerkbegeleiding Exact
Voorlopig leidt ik Huiswerkbegeleiding Exact alleen. Ik heb een fijne werkplek in hartje Groningen, waar een groep leerlingen bij elkaar kan zitten. We drinken thee, praten bij en de leerlingen gaan zelfstandig aan het werk. Ik vraag wat ze gaan doen en besteed vooral ook aandacht aan hoe ze het aanpakken. Vooral de eerste paar weken ben ik veel bezig met aanleren van leerstrategieën. Het mooie is dat veel leerlingen ook al snel resultaat merken; hun huiswerk is af als ze weggaan, ze kunnen de lessen beter volgen en gaan betere cijfers halen.

Ik kan natuurlijk geen wonderen verrichten: uiteindelijk kom je met alleen één of twee middagen huiswerkbegeleiding niet aan voldoendes; je moet ook thuis aan het werk. en een leerling die het inzicht gewoon niet heeft kan ik geen inzicht geven. Maar in de praktijk blijken wat simpele trucjes, structuur en meer zelfvertrouwen al wonderen te doen.

Spreek je Uit